1

 

شرکت آریان مهر سورن با بهره گیری از تخصص و تجارب، سوابق علمی ، دانشگاهی و اجرایی مدیران خود و با هدف تامین و توزیع تجهیزات صنعتی(ابزار دقیق ) در سال ۱۳۸۹ پا به عرصه صنعت کشور گذاشت و بتدریج با افزایش توان فنی وبازرگانی خود و برقراری ارتباط موثر با سازندگان خارجی و تامین کنندگان توانمند توانست گامی در جهت تامین نیازمندیهای صنایع کشوراعم از صنایع دفاع ،مخابرات ،نفت ، گازو پتروشیمی و ... بر دارد.

با توجه به نیاز مشتری برای ارائه بهینه خدمات، از سال  ۱۳۹۴  دفتری در کشور چین احداث گردید تا بتوانیم هر چه سریعتر پاسخگوی مشتریان باشیم.