خدمات شرکت آریان مهر سورن

در یافتن راهکار مناسب دچار مشکل شده اید؟

درباره ما

شرکت آریان مهر سورن با بهره گیری از تخصص و تجارب، سوابق علمی ، دانشگاهی و اجرایی مدیران خود و با هدف تامین و توزیع تجهیزات صنعتی(ابزار دقیق ) در سال ۱۳۸۹ پا به عرصه صنعت کشور گذاشت و بتدریج با افزایش توان فنی وبازرگانی خود و برقراری ارتباط موثر با سازندگان خارجی و تامین کنندگان توانمند توانست گامی در جهت تامین نیازمندیهای صنایع کشوراعم از صنایع دفاع ،مخابرات ،نفت ، گازو پتروشیمی و ... بر دارد.

با توجه به نیاز مشتری برای ارائه بهینه خدمات، از سال  ۱۳۹۴  دفتری در کشور چین احداث گردید تا بتوانیم هر چه سریعتر پاسخگوی مشتریان باشیم.

هم گام با برترین برندهای روز دنیا

Client
Client
Client
Client
Client
Client